Planning & Utilities

Quy hoạch tổng thể

Khu nhà ở Lộc Phú Gia (Leva City) hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu ở của người dân
địa phương và công nhân viên làm việc tại khu cụm công nghiệp lân cận trong huyện Phú Giáo, xung quanh dự án là các nhà máy xí nghiệp nên người dân trong khu ở dễ dàng tìm được việc làm, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng và đóng góp vào công cuộc chỉnh trang đô thị của địa phương.

Khu đô thị đáng sống

Vị trí Vàng

Khu nhà ở Lộc Phú Gia (Leva City) hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu ở của người dân
địa phương và công nhân viên làm việc tại khu cụm công nghiệp lân cận trong huyện Phú Giáo, xung quanh dự án là các nhà máy xí nghiệp nên người dân trong khu ở dễ dàng tìm được việc làm, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng và đóng góp vào công cuộc chỉnh trang đô thị của địa phương.

Cách UBND xã Vĩnh Hòa khoảng 4.200m

Cách UBND huyện Phú Giáo 3.300m

Cách trường mầm non Phước Vĩnh 3.600m

Cách trường mẫu giáo Vĩnh Hòa 5.000m

Cách trường mẫu giáo Tân Hiệp 4.800m

Cách trường tiểu học Vĩnh Hòa B 1.300m

Cách trường trung học cơ sở Vĩnh Hòa khoảng 5.000m

Cách trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo khoảng 3.800m

Cách trường trung học phổ thông Phước Vĩnh 4.100m

Cách bệnh viện đa khoa huyện Phú Giáo khoảng 4.100m

Cách trạm y tế Vĩnh Hòa khoảng 4.900m

Kết nối với đường ĐH 505 và ĐH 507, thuận lợi cho việc đi lại.

Hiệu quả kinh tế xã hội của dự án Leva City

Khu nhà ở Lộc Phú Gia (Leva City) hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu ở của người dân
địa phương và công nhân viên làm việc tại khu cụm công nghiệp lân cận trong huyện Phú Giáo, xung quanh dự án là các nhà máy xí nghiệp nên người dân trong khu ở dễ dàng tìm được việc làm, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng và đóng góp vào công cuộc chỉnh trang đô thị của địa phương

Liên hệ với chúng tôi